Ka Design Poznań

wirtualna wizytówka

Założenia

■ spójność graficzna zgodna z funkcjonującym Corporate Identity Studia
■ integracja z blogiem
■ integracja z SM

Zakres prac

Kompleksowa realizacja:
■ planowanie usabilyty
■ projekt graficzny
■ prace programistyczne
■ prace wdrożeniowe