OXI Intranet

Lekkie rozwiązanie dla przemysłu metalurgicznego

Założenia

■ szybka komunikacja pomiędzy pracownikami zespołu
■ podręczną archiwizację istotnych danych
■ bezpieczne archiwizowanie dokumentów
■ generowanie dokumentów obiegowych
■ wewnętrzne panele użytkowników
■ naczelny panel administracyjny
■ wielotorowy system zabezpieczeń
■ gromadzenie wszelkich danych wraz ze ścieżką edycji
■ gromadzenie historii aktywności użytkowników

Zakres prac

■ prace koncepcyjne
■ prace graficzne
■ prace programistyczne
■ prace wdrożeniowe